رونمایی روشنایی نمای پروژه

 رونمایی روشنایی نمای پروژه توسط دکتر طرازی و مهندسان شرکت

رونمایی روشنایی نمای پروژه توسط دکتر طرازی و مهندسان شرکت

 بیشتر ...

 

 

گزارش تصویری پروِژه تا پایان آبان 1393

 گزارش تصویری پروِژه تا پایان آبان 1393

گزارش تصویری پروِژه تا پایان آبان 1393

 بیشتر ...

 

 

عکس هایی از پیشرفت پروژه

 عکسهای جدید از پیشرفت پروژه سیکاس پارک پیشگامان

تصاویری از پیشرفت پروژه سیکاس پارک پیشگامان

 بیشتر ...

 

 

تصویری از نمای سنکاری شده پروژه

 تصویری از آخرین وضعیت پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر

این تصویر در تاریخ 15/5/93 گرفته شده و نشان از پیشرفت پروژه سیکاس پارک پیشگامان دارد.

 بیشتر ...

 

 

عکس هایی از ماکت پروژه سیکاس پارک پیشگامان

 عکس های زیبا از ماکت پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر

تصاویری از ماکت پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر

 بیشتر ...