. 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای گروه پیشگامان یزد در مهر ماه سال 1387 با هدف تامین کمک هزینه مسکن کارکنان و اعضاءخود و با مدیریت سرمایه اعضا و با نزدیک به 150 نفر از کارکنان تشکیل و بلافاصله بعد از تاسیس نسبت به عضوگیری از بین سهامداران گروه اقدام نمود و پس از تامین زمین و اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای مختلف، مراحل تهیه نقشه های اجرایی ساختمان را در دست دارد. و در حال حاضر مراحل اسکلت بندی و اجرای سقف درسه بلوک به تعداد 54 واحد در دست اقدام دارد. لازم به ذکر می باشد واحدهای شرکت تعاونی مسکن تماماً هوشمند و با امکانات و تجهیزات مدرن روز در حال ساخت می باشد.